Produljenje Odluka o prelasku graničnih prijelaza i epidemioloških mjera do 15.09.2021.

Novosti


Produljenje Odluka o prelasku graničnih prijelaza i epidemioloških mjera do 15.09.2021.

02.09.2021

Set Odluka vezanih uz prelaske graničnih prijelaza RH, nužnih epidemioloških mjera vezano uz organizaciju okupljanja te organizaciju javnog prijevoza produžen je do 15.09.2021. godine.

U nastavku se nalaze poveznice na sve trenutno važeće Odluke.

Odluka o privremenoj zabrani i ograničenju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20granica,%203.%20izmjena.pdf  
https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211

Postupanje s osobama koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske - zdravstveni nadzor nad putnicima (donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo)
HR: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Postupanje-s-osobama-koje-prelaze-grani%C4%8Dne-prijelaze-Republike-Hrvatske-%E2%80%93-zdravstveni-nadzor-nad-putnicima-9.pdf
ENG: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Procedures-for-travellers-crossing-the-borders-of-the-Republic-of-Croatia-%E2%80%93-health-monitoring-of-travellers.pdf  

Popis država za koje se pri dolasku u Republiku Hrvatsku primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice (donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo)
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Popis-dr%C5%BEava-za-koje-se-pri-dolasku-u-Republiku-Hrvatsku-primjenjuju-posebne-epidemiolo%C5%A1ke-mjere-prilikom-prelaska-granice-1.pdf

Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera vezano uz organizaciju okupljanja (izmijenjen dio koji se odnosi na rad ugostiteljskih objekata na način da je s novom Odlukom dozvoljen rad ugostiteljskim objektima i u zatvorenim prostorima)
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20okupljanja%20-%2030.08.2021..pdf  
https://www.koronavirus.hr/ogranicavanje-okupljanja-i-druge-nuzne-epidemioloske-mjere-i-preporuke/961

Dodatna uputa Stožera CZ PGŽ:
sukladno Odlukama Stožera CZ RH u slučaju organiziranja javnog događanja na kojem će sudjelovati samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom potrebno je da svi sudionici imaju COVID potvrdu - od izvođača, osoblja iz produkcije i organizacije koji će biti prisutni na događanju pa do gledatelja.

Preporuke za sprečavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskim objektima u zatvorenom prostoru s terasama i bez njih te u ugostiteljskim objektima u smještajnim kapacitetima (donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo)
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-spre%C4%8Davanje-zaraze-bole%C5%A1%C4%87u-COVID-19-u-ugostiteljskim-objektima-u-zatvorenom-prostoru-s-terasama-i-bez-njih-te-u-ugostiteljskim-objektima-u-smje%C5%A1tajnim-kapacitetima-.pdf  

Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20prijevoz,%2016.%20izmjena.pdf  
https://www.koronavirus.hr/organizacija-javnog-prijevoza/869