Turistička zajednica otoka Krka - Događanja - Kalendar događanja

Kalendar događanja

Datum od:
do:

04.10.2021 - 04.10.2021

08.00 - 14.00

Grad Krk, Dom zdravlja Krk

GRATIS

09.10.2021 - 10.10.2021

Punat, Punat, Obala

Cijena:50,00 kn

13.10.2021 - 16.10.2021

Punat

GRATIS

15.10.2021 - 17.10.2021

Baška

GRATIS


Grad Krk

Grad Krk

Dobrinj

Dobrinj

Omišalj

Omišalj

Njivice

Njivice

Malinska

Malinska

Klimno

Klimno

Šilo

Šilo

Vrbnik

Vrbnik

Punat

Punat

Baška

Baška