Turistička zajednica otoka Krka - Događanja - Kalendar događanja

Kalendar događanja

Datum od:
do:

31.12.2021 - 01.01.2022

Malinska, Malinska, Hotel Malin

GRATIS

01.01.2022 - 31.12.2022

Baška

GRATIS

01.01.2022 - 31.12.2022

Baška

GRATIS

01.01.2022 - 31.12.2022

Baška

GRATIS

01.01.2022 - 31.12.2022

Malinska

GRATIS

01.01.2022 - 30.04.2022

Malinska

GRATIS


Grad Krk

Grad Krk

Dobrinj

Dobrinj

Omišalj

Omišalj

Njivice

Njivice

Malinska

Malinska

Klimno

Klimno

Šilo

Šilo

Vrbnik

Vrbnik

Punat

Punat

Baška

Baška