Turistička zajednica otoka Krka - Smještaj - Kampovi - Šilo

Šilo - Kampovi

Šilo

Tiha ***

Kamp Tiha smješten je u istoimenoj uvali, uz dugu šljunčanu stjenovitu plažu, okrenut licem prema suncu i moru. Između kampa i kopna senjski je kanal, pa možemo s pravom reći da se  ovdje, između čovjeka i civilizacije, prepriječilo more sinje.
2924°C - 29°C

Grad Krk

Grad Krk

Dobrinj

Dobrinj

Omišalj

Omišalj

Njivice

Njivice

Malinska

Malinska

Klimno

Klimno

Šilo

Šilo

Vrbnik

Vrbnik

Punat

Punat

Baška

Baška