Turistička zajednica otoka Krka - Novosti

Novosti


Sajam LATO - Varšava

31.03.2011

OTOK KRK na turističkom sajmu u Varšavi

Sajmovi 2011.

18.03.2011

Turistička zajednica otoka Krka na sajmovima u 2011. godini

DOVE Vacanze & Weekend

16.03.2011

Promocija otoka Krka u časopisu DOVE Vacanze & Weekend

Otvoreni hoteli i turističke agencije tijekom cijele godine

14.03.2011

Otvoreni hoteli i turističke agencije tijekom cijele godine