Potpisan Sporazum o projektnom udruživanju turističkih zajednica otoka Krka

Novosti


Potpisan Sporazum o projektnom udruživanju turističkih zajednica otoka Krka

18.01.2021 TZ OTOKA KRKA/TOURIST OFFICE OF ISLAND KRK
Trg svetog Kvirina 1
HR-51500 Krk
T. +385 (0)51 520 372 / 221 359
F. +385 ()51 222 336
Mob.  +385 (0)99 21 21 200
majda@krk.hr
www.krk.hr


Novim Zakonom o  turističkim zajednicama  i promicanju hrvatskog turizma (N.N.52/19)  TZ otoka Krka potvrdila je  svoju pravnu osobnost i nastavila je sa radom  sa  ciljem  strateškog pozicioniranja i jačanja brenda otoka Krka  na domaćem i inozemnom tržištu

No  iako  svoje aktivnosti provodi   kroz već isprobani model upravljanja „PPP“ Private- Public_Partnership“ Javno Privatno Partnerstvo  kao organizacijsku formu  te  objedinjava  interese nositelja turističke ponude , turističkih stručnjaka, lokalne samouprave , turističkih  zajednica i stanovništva u cilju podizanja konkurentnosti , podizanju kvalitete, osiguranja bolje ekonomske valorizacije turističkih resursa ovog bogatog i značajnog  turističkog otoka ,  za potrebe  razvijanja  i ostalih projekata na otoku Krku ,   Turistička zajednica otoka Krka dodatno je pokrenula udruživanje svih turističkih zajednica na otoku Krku  -  tkz. projektno udruživanje koje će biti potpomognuto  sredstvima Ministarstva turizma i sporta.

Projektno udruživanje ima uporišta u novom Zakonu o turističkim zajednicama  i promicanju hrvatskog turizma .

Nakon  što su  krajem  2020. godine  odrađene sve potrebne predradnje  za udruživanjem ( suglasnosti svih turističkih zajednica na Krku) , Povjerenstvo pri Ministarstvu turizma i sporta  dalo je suglasnost na  prijedlog   Sporazuma , te su potpisivanju  Sporazuma pristupile sve turističke zajednice redom:

TZ Grada  Krka, TZ Općine Omišalj, Malinska – Dubašnica, TZ Općine  Punat, TZ Općine  Baška, TZ Općine Dobrinj i TZ Općine Vrbnik  za projekt „Razvoj brenda  Krk outdoor 2021-   2025.

Sporazum je potpisan   u prosincu 2020. godine te je javno objavljen na stranicama Ministarstva turizma i sporta .

Suradnjom će se obuhvatiti  zajedničko osmišljavanje i provedba projekta  a koje će  biti i financijski  podržano  kako od turističkih zajednica, tako i od  pripadajućih općina  i  grada Krka

Cilj   projektnog udruživanja  svih sedam turističkih zajednica sa Turističkom zajednicom otoka Krka  ( koordinator projekta) je zajedničko provođenje  aktivnosti na    razvoju outdoora na otoku Krku u daljnjim razdobljima.

Polazeći od koncepta  od održivog i uravnoteženog  razvoja turizma  na otoku Krku  brendiranje i  razvoj outdoor destinacije  nova je inicijativa  kao poželjna marker  atrakcija u ponudi otoka Krka  sa snagom  motiviranja  dolaska na otok  posebice u pred i posezoni , a još više nakon otvaranja  tržišta po  završetku pandemije.

S obzirom da i već do sada postoji partnerski odnos , povezan s obilježjima  otoka Krka kao cjeline , uključujući i percepciju  i prepoznatljivost  u odnosu na neke druge otoke  zahvaljujući atraktivnosti i očuvanosti i održivosti  otoka , njegovoj raznolikosti  i komplementarnosti turističke ponude , biti će jednostavnije razvijati sustav destinacijskog menadžmenta  na razini otoka a kojeg potencira i novi zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  a koji i potiče  udruživanje turističkih zajednica

Projekt „ Razvoj brenda Krk outdoor 2021-2025.  raditi će se u suradnji sa Studio Conex  d.o.o. iz Samobora  ( proveden je natječaj u 2020. godini), a u 2021, godini  će se prema programu  krenuti u izradu  Strategije razvoja outdoora na otoku Krku kao  i izradi loga  za outdoor .

Cijeli projekt će se protezati  kroz razdoblje od 3-4 godine a   težak je cca.  2,9 mil kuna, a uključuje  između ostalog i pojedinačne radove na infrastrukturi, te  pripremu i   udruživanje jakih outdoor manifestacija , promociju   i izradu promotivnih materijala  na temu outdoora.

I da  podsjetimo, Turistička zajednica otoka Krka  još je uvijek jedina  otočna turistička zajednica koja   je  i formalno i pravno  našla uporište u novom zakonu,  a  uz nju na otoku Krku još postoji sedam   turističkih zajednica . Projektnim udruživanjem  , potpisivanjem  Sporazuma udružuje  se i neformalno  kako bi  joj bila omogućena i  financijska sredstva  iz, za tu svrhu  osnovanog Fonda za udružene turističke zajednice .

 

Mr.sc. Majda Šale, direktorica ureda

Krk, siječanj 2021.