Preporuke za rad HOTELA I IZNAJMLJIVAČA / KAMPOVA I MARINA / TURISTIČKIH AGENCIJA / UGOSTITELJSKIH OBJEKATA tijekom epidemije Covid-19

Novosti


Preporuke za rad HOTELA I IZNAJMLJIVAČA / KAMPOVA I MARINA / TURISTIČKIH AGENCIJA / UGOSTITELJSKIH OBJEKATA tijekom epidemije Covid-19

12.05.2020