Kulturno nasljeđe otoka Krka

Novosti


Kulturno nasljeđe otoka Krka

29.07.2019

Centar za industrijsku baštinu završio je i treću fazu projekta digitalizacije kulturnog nasljeđa otoka Krka, Visit Krk.

Projekt je započeo je 2017. godine, na poziv Turističke zajednice otoka Krka koja je prepoznala važnost korištenja modernih tehnologija u prezentaciji baštine u turističke svrhe.

U prvoj je fazi izrađena mrežna stranica Visit Krk s više od 50 lokaliteta izrazitog kulturnog značaja za otok u nekoliko kategorija – crkve, arheološka nalazišta, gradovi, samostani i utvrde. Sljedeće godine izrađena je mobilna apliakcija za Android i iOS platforne, a ove je cjelokupni sadržaj preveden na njemački jezik te je sadržaj dopunjen lokalitetima galerija, zavičajnih te etnografskih zbirki, te je ukupno obrađeno novih 10 lokaliteta i to:

- Zavičajna etnografska zbirka Kornić
- Galerija Toš u Puntu
- Etnografska zbirka u Dobrinju
- Zavičajni muzej u Baški
- Crkva sv. Trojice u Dobrinju
- Crkva sv. Jeronima u Staroj Baški
- Interpretacijski centar maritimne baštine u Krku
- Vrbničko polje
- Spomen kuća Mile Kumbatović i Otona Glihe u Omišlju
- Crkva sv. Nikole na Ogrulu

Projektom je na jednome mjestu sažeto bogato višestoljetno kulturno nasljeđe otoka Krka od njegove rimske do novovjekovne povijesti. Obuhvaćen je niz arheoloških lokaliteta, utvrda, starokršćanskih, srednjovjekovnih i novovjekovnih crkvenih zdanja i samostana te drugih reprezentativnih kulturnih dobara krčkih otočnih mjesta.

Kulturno nasljeđe se može pratiti na engleskom i njemačkom jeziku .

Na projektu suradili suradnici Centra za industrijsku baštinu: Ema Makarun za istraživanje i pisanje tekstova, Jana Kegalj za lekturu i prijevod na engleski jezik, Mihaela Užar za prijevod na njemački jezik te Ivica Brusić za fotografije, Ljiljana Brusić dizajn te studenti Sveučilišta u Rijeci Ivan Ćaleta Car, Milan Trbojević i Ivan Zubak za razvoj mobilne aplikacije.

Za projekt je Turistička zajednica otoka Krka je dva puta nagrađivana od Udruge hrvatskih putničkih agencija i časopisa Way to Croatia - Simply the best 2017. godine i 2018. godine za mobilnu aplikaciju za Android i iOS platforme .