ARHEOLOŠKA I KULTURNO POVIJESNA BAŠTINA PUNTA I STARE BAŠKE - predavanje

Novosti


ARHEOLOŠKA I KULTURNO POVIJESNA BAŠTINA PUNTA I STARE BAŠKE - predavanje

27.02.2019

Kulturna Baština otoka Krka - doživljaj za suvremenog gosta
 
Turistička zajednica otoka Krka u suradnji sa turističkim zajednicama i Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja organizira i u 2019. godini zanimljiva predavanja u cilju upoznavanja javnosti sa bogatom kulturnom baštinom otoka Krka.
Nakon upoznavanja i obilaska Krka, Omišlja , Malinske- Dubašnica , Baške ove godine Vas vodimo u Punat!

Predavanja su namijenjena turističkim vodičima, agencijama, hotelijerima i turističkim zajednicama u cilju kvalitetnijih i bogatijih prezentacija i predstavljanja vrijednosti posebnosti i raznolikosti otoka Krka.

 
Tema predavanja su pažljivo birana u cilju upućivanja u najosnovnija znanja o povijesti otoka Krka , odnosno pojedinih povijesnih lokaliteta od značaja, a kojima bi morali raspolagati vodiči, zaposlenici informativnih punktova , agencija i ostalih recepcija.
 
Ovogodišnje predavanje biti će posvećeno bogatoj arheološkoj i kulturno povijesnoj baštini Punta i Stare Baške
 
Termin predavanja je 13.ožujka 2019. (srijeda), a održat će se u Galeriji TOŠ u Puntu u suradnji sa Turističkom zajednicom Općine Punat i Marinom Punat
 
Predavač je poznati i vrsni znalac povijesti, arheolog Ranko Starac, PPMHP Rijeka, koji će sve zainteresirane, kroz priču provesti i do lokaliteta Sv. Petar u Kanajtu.
 
Organizator predavanja: TZ otoka Krka,
Suorganizatori: TZ Općine Punat, Marina Punat d.d.
 
Program s rasporedom predavanja biti će predstavljen početkom ožujka 2019.