SIMPLY THE BEST

Novosti


SIMPLY THE BEST

16.11.2018

Turistička zajednica otoka Krka dobitnica je nacionalne godišnje nagrade SIMPLY THE BEST u kategoriji "Novi projekt u turizmu" za mobilnu aplikaciju KULTURNO NASLJEĐE OTOKA KRKA.

Nagradu za  kreativnost, inovativnost, razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije, tradicionalno već 10-tu godinu za redom dodjeljuje UHPA – Udruga putničkih agencija i turistički časopis Way to Croatia.

Nagradu je preuzela direktorica ureda TZ otoka Krka, mr.sc. Majda Šale 15. studenog 2018. u Varaždinu u hotelu Turist, gdje se održao 20. po redu međunarodna poslovno-turistička burza PUT od 14.-16. studenog 2018. godine uz potporu Grada Varaždina i Turističke zajednice grada Varaždina i hotela Turist

Osim poslovnog svijeta dijela kojem je osnovni cilj susret nosioca ponude i potražnje turističkih usluga, te predstavljanja sadržaja i novosti u turističkoj ponudu, program je upotpunjen i upoznavanjem odredišta domaćina i njegove ponude, stručnim sadržajima te aktivnim druženjem sudionika.

Na dvodnevnom susretu u Varaždinu okupilo se 150 sudionika, predstavnika 90-tak turističkih subjekata iz BIH, Italije, Češke, Hrvatske, Mađarske, Slovačke, Slovenije, Srbije

TZ otoka Krka, nagradu za projekt „Kulturno nasljeđe otoka Krka „ dobilo je i 2017. godine u Splitu, a mobilna aplikacija samo je nastavak projekta koji je započet 2015. godine u suradnji sa Centrom za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci, na izradi digitalne multimedijalne j karte kulturne baštine otoka Krka, predstavljena na www.visitkrk.hr.

Dio je to aktivnosti koji je TZ otoka Krka provela uvažavajući smjernice Strategije razvoja turizma otoka krka do 2020. godine koja između ostalog daje i strateško razvojna usmjerenja na otoku.

Povijesno kulturna baština otoka Krka ovim projektom obuhvaća razdoblje antike, povijesne gradove, kaštele, središta glagoljske baštine te sjedišta knezova Frankopan.

Pretraživanje obuhvaća 50-tak kataloških jedinica složenih u kategorije.

Arheološki ostaci, crkve, samostani, utvrde i opis samih destinacija mjesta otoka Krka na kojima se lokaliteti i nalaze.

Izrada mobilne aplikacije za Android i iOS platforme približila je kulturnu baštinu otoka Krka korisnicima u pokretu. Aplikacija se oslanja na digitalnu platformu i upotpunjena je prijedlogom obilazaka lokaliteta koji su tematski povezani, kao i GPS navođenje od lokacije do lokacije, koja se također oslanja na Google Maps tehnologiju.