Kulturna Baština otoka Krka - doživljaj za suvremenog gosta

Novosti


Kulturna Baština otoka Krka - doživljaj za suvremenog gosta

16.02.2018

ANTIČKI RANOKRŠĆANSKI I RANOSREDNJOVJEKOVNI SPOMENICI BAŠKE

 

Turistička zajednica otoka Krka organizira i u 2018. godini zanimljiva predavanja u cilju upoznavanja javnosti sa bogatom kulturnom baštinom otoka Krka.
Nakon upoznavanja i obilaska Krka, Omišlja i Malinske- Dubašnica , ove godine Vas vodimo u Bašku!

U suradnji sa Turističkom zajednicom općine Baška i „AZ“ agencijom za kulturu i turizam pripremila je edukativna predavanja na temu kulture baštine otoka Krka.

Predavanja su namijenjena turističkim vodičima, agencijama, hotelijerima i turističkim zajednicama u cilju kvalitetnijih i bogatijih prezentacija i predstavljanja vrijednosti posebnosti i raznolikosti otoka Krka.

Tema predavanja su pažljivo birana u cilju upućivanja u najosnovnija znanja o povijesti otoka Krka , odnosno pojedinih povijesnih lokaliteta od značaja, a kojima bi morali raspolagati vodiči, zaposlenici informativnih punktova, agencija i ostalih recepcija.

Ovogodišnje predavanje biti će posvećeno bogatoj arheološkoj baštini područja bašćanske doline.
Termin predavanja je 08.ožujka 2018. (četvrtak) održati će se u Jurandvoru , na prostoru opatije sv. Lucije, gdje se nalazi kopija čuvene Bašćanske ploče.

Predavač je poznati i vrsni znalac povijesti, arheolog Ranko Starac, kustos PPMHP iz Rijeke , koji će sve zainteresirane, kroz priču provesti i do lokaliteta koje će biti obuhvaćeno u predavanju (kompleks Sv. Lucije, ranokršćanske bazilike „Podno Mira“ i Sv. Marka u Baški
Organizator predavanja je : TZ otoka Krka,
Suorganizatori: „AZ“ agencija za kulturu i turizam, TZ Općine Baška, Hotel Forza
Program s rasporedom predavanja biti će predstavljen do 20. veljače 2018.

Veselimo se Vašem dolasku i ugodnom druženju

Krk, veljača 2018.