Ostvareni turistički promet na području otoka Krka u SRPNJU i u razdoblju SIJEČANJ - SRPANJ 2017.

Novosti


Ostvareni turistički promet na području otoka Krka u SRPNJU i u razdoblju SIJEČANJ - SRPANJ 2017.

03.08.2017

Na području otoka Krka ostvareno je prema podacima sustava E visitor u srpnju 2017. godine

DOLAZAKA 230.550
NOĆENJA 1.447.434

U odnosu na isto razdoblje 2016. godine, to je u dolascima za 4,29% više , a u noćenjima za 3,64% više

Domaći gosti ostvarili su 10.470 dolazaka (isto u odnosu na 2016. godinu) te 59.327 noćenja ( -0,56% ), strani gosti su ostvarili 220.080 dolazaka (+4,50%) i 1.388.107 noćenja (+3,83%)
(+3,60%)

Domaći gosti sudjeluju u ukupnim noćenjima sa 4,10%, a strani gosti sa 95,90%

Najveći broj dolazaka i noćenja ostvareno je u privatnom smještaju i to 133.873 dolazaka (+10,77%) i 858.473 (+8,02%), u kampovima je ostvareno 58.255 dolazaka (-5,22%) i 377.930 noćenja (-4,06%,) – izostali su podaci od kampa Tiha Šilo koji nisu evidentirani u Evisitoru a u hotelima je ostvareno 35.764 dolazaka (- 0,38%) i 190.211 noćenja (+1,56%).

Odmarališta, prenoćišta i kampirališta su ostvarila 2.658 dolazaka (-6%) i 20.820 noćenja (na nivou 2016.)

Učešće privatnog smještaja u ukupnom prometu je 59,30%, kampova 26,11% , hotela 13,14%,

Ostalo (1,45%) otpada na odmarališta, prenoćišta i kampirališta

Više informacija >>>