Predavanje: Kulturna Baština otoka Krka - doživljaj za suvremenog gosta -najava

Novosti


Predavanje: Kulturna Baština otoka Krka - doživljaj za suvremenog gosta -najava

13.02.2017

 

Turistička zajednica otoka Krka  nastavlja i u 2017. godini sa edukativnim programima. U suradnji sa Općinom i TZ Malinska- Dubašnica  pripremila je  zanimljiva predavanja na temu kulture baštine otoka Krka.

Predavanja su namijenjena  turističkim vodičima, agencijama, hotelijerima i turističkim zajednicama  u cilju  kvalitetnijih i bogatijih   prezentacija i predstavljanja  vrijednosti posebnosti i raznolikosti  otoka Krka.

Tema  predavanja je pažljivo birana u cilju upućivanja u najosnovnija znanja o otoku Krku, a kojima bi morali raspolagati  vodiči,  zaposlenici informativnih punktova , agencija  i  ostalih recepcija
Ovogodišnji  program predavanja  obuhvaća  lokalitet  na predjelu Malinske – Dubašnice - arheološki  lokalitet Cickini.
Predavanje će se održati  02.ožujka 2017. u Vijećnici Općine Malinska- Dubašnica s početkom u 10:00 sati, a namijenjeno je vodičima, agencijama, voditeljima i zaposlenicima  TIC-a kao i direktorima  turističkih  zajednica otoka Krka i Kvarnera.

Predavač  je poznati i vrsni znalac povijesti, arheolog Ranko Starac, koji će  sve zainteresirane,  kroz priču provesti i do lokaliteta  „Cickini“  kao i do nedavno otvorenog lapidarija, muzejske postave   u Malinskoj.

Organizator predavanja: TZ otoka Krka,
Suorganizatori: Općina Malinska - Dubašnica i TZO Malinska - Dubašnica, Restoran Noštromo iz Malinske

Veselimo se Vašem dolasku i ugodnom druženju
Krk, veljača 2017.

Letak.pdf