Servisne informacije


Omišalj Banka: 751-304
Pošta: 525-961
Hitna: 842-086
Ljekarna: 842-127
Benzinska postaja: 842-130
Njivice Banka: 072/376-145
Pošta:525-857
Hitna: 846-048
Ljekarna: 847-030
Malinska Banka: 869-22, 859-342
Pošta: 858-111
Hitna: 859-917, 859-194
Ljekarna: 859-387
Vučna služba: 098/329 954
Auto Servis: 859-491, 098/207-052
Gumi Servis: 859-900
Benzinska postaja: 858-202, 604-485
Krk Banka: 062/37 66 00. 751-311, 667-111
Zagrebačka banka
Kralja Tomislava 2, 51 500 Krk
051 353 925
www.zaba.hr
https://www.zaba.hr/home/mapa
Pošta: 221-317, 221-138
Hitna: 222-029, 221-224
Ljekarna: 221-133, 220-049, 220-037
Vučna služba: 221-159, 222-312, 222-450
Auto Servis: 222-013, 222-312, 222-450, 221-667
Gumi Servis: 222-450
Benzinska postaja: obala: 221-130, sv. Lucija: 221-606, Valbenz Valbiska: 863-100
Punat Banka:072/376-750
Pošta: 525-886
Hitna: 854-011, 854-128, 854-766
Ljekarna: 854-848
Vučna služba: 098/260-942
Auto Servis: 098/260-942
Gumi Servis: 098/260-942

Baška

Banka: 072/376-790
Pošta: 525-859, 525-860
Hitna: 856-825
Ljekarna: 856-900
Gumi Servis: 856-808
Vrbnik Pošta: 857-035
Hitna: 857-010
Auto Servis: 857-386
Dobrinj Pošta: 848-108
Hitna: 848-206
Šilo Pošta: 852-247
Hitna: 852-354
Auto Servis: 852-316
Rent a car
Malinska
HERTZ - poslovnica u T.A. Kralj
Obala 49
tel: 859-014, fax: 859-126
info@hertz.hr
www.hertz.hr
Krk Rent-a-car Krk
Zagrebačka bb
tel: 222-565, fax: 222-560
mob: 098/241200
info@rentacarkrk.com
www.rentacarkrk.com
Dobrinj IGO-ADRIA
Dobrinj 133
mob: 099/338-8222
Autopraonica
Krk 221-159
222-450
Malinska, Lanišće 2 850-555
Punat, "Pantić" 091/503-4432
Plin
Benzinske crpke
Omišalj,
Malinska Jurandvor,
Festina lente
856-551
Krk - Sv.Lucija 221-606
Valbenz, Valbiska 863-100
Malinska, Adria Petrol 604-485
Malinska, Plinska stanica Milčetić-Zidarić 850-572
Malinska, Trgovina Krk d.d. 858-470
Punat, Kvarner Punat-Diskont 654-231
Plin za kamp
Kamp
Malinska AC Draga 859-905
Veterinar
Krk, veterinarska postaja 221-325
Optika
Krk, Ghetaldus 221-207
Urar
Krk, Urarska radionica 221-797
Kemijska čistionica i praonica
Krk 222-902
"Nana"
Pećine 1
091/564-7104
Osiguranje
Krk, Croatia agent 221-345
Krk, Kvarner 220-140
Krk, Allianz 222-566
Malinska, "Croatia agent" 859-895
Malinska, Spektar - zastupanje u osiguranju 098 955 8417, tel. 850-042
Šilo, ESTEE - zastupnik Jadransko osiguranje
Stara cesta 3
tel: 852-241
e-mail: estee@ri.t-com.hr
Gostinjac, TIMBAR - zastupnik Jadransko osiguranje
Gostinjac bb
tel: 848-002
e-mail: timbar@nikra.hr
Internet usluge
Malinska, Nikra
Dubašljanska 111
091 209 9460, tel. 869-286
Malinska, Cukar i Kafe
Dubašljanska bb
091 576 5756, tel. 858-092
Krk sistemi 222-999
info@krksistemi.hr
www.krksistemi.hr
TA Azur 880-765, fax: 880-766
Baška, Primaturist 856-971
primaturist@ri.t-com.hr
primabaska@ri.t-com.hr
Baška, Hotel Corinthia 656-111
Punat, Internet caffe: CAFFE CINEMA 854-230
Punat, Pizzeria 9 Bofora 654-343
Vrbnik, TA Mare Tours 857-128
info@mare-vrbnik.com
www.mare-vrbnik.com
Sudski tumači
Darija Bukvić-Obradović
NJIVICE, A. Starčevića 9
engleski jezik
846-335
Anton Mohr, KRK, M. Gupca 7-9
njemački jezik
222-230
Marija Spicijarić, MALINSKA, Sveti Vid 15
engleski i talijanski jezik
098 90 88 920

Dragan Škoro, KRK, Sv. Ivan 30
njemački i latinski jezik

520-545, 091 2515-400
sator_arepo@inet.hr
Marijana Tomašić, BAŠKA,
Z. Čermakove 4
njemački jezik
856-883
Dipl. pol. Endre Molnar Gabor
Brzac 97, 51 511 Malinska
mađarski jezik
091 2020-855
Ivana Fugošić Smodej, Vrbnik
talijanski jezik
091 253 64 28
ivana.fugosic4@ri.t-com.hr
TAXI
Omišalj HALOTAXI
+385 (0)91 200 98 31 
mijustinic@gmail.com
TAXI BRANKA
+385 (0)98 177 25 50
zvonimir.jeremic@ri.t-com.hr
TAXI ZVONKO
+385 (0)99 400 91 10
zvonimir.jeremic@ri.t-com.hr
Njivice

TAXIMARINKO
+385 (0)98 258 995

miptaxi@gmail.com
TAXI JOSIP
+385 (0)98 369 730
jobrusic@net.hr
TAXIGIANNI
+385 (0)91 571 72 03
gianniblasich@gmail.com
ITAXI
+385 (0)91 976 09 30
itaxi.krk@gmail.com
Malinska TAXI OLIVARI
+385 (0)91 185 03 10
olivari@volivari.com
TAXI BARBIŠ
+385 91 20 20 205
barbis@ri.t-com.hr
TAXI MAESTRAL
+385 (0)98 686 169
info@taxi-krk.net
TAXI BOGOVIĆ
+385 91 251 54 09
taxi.bogovic@gmail.com
TAXI 90
+385 (0)91 508 70 30
Krk TAXI JUREŠIĆ
+385 (0)98 209 194
+385 (0)99 500 94 05 
mareirobi@gmail.com
TAXIADRIANA
+385 (0)98 326 388
TAXI IVAN
+385 (0)98 216 217
+385 (0)98 525 215
ivan.hodanic0812@gmail.com
TAXI MILJENKO
+385 (0)98 258 502
info@taxi-krk.com
TAXI MARIN
+385 (0)91 252 67 85
info@taxi-krk.com
ABS AUTOTAXI KRK
+385 (0)98 257 654
miljenko.samanic@ri.t-com.hr
TAXICARLA
+385 (0)98 260 942
djanino.butkovic@gmail.com
MILETAXI
+385 (0)95 892 00 03
miletaxikrk@gmail.com
Dobrinj IGOADRIA
+385 (0)99 338 82 22
info@igoadria.com
TAXI GRŽETIĆ
+385 (0)98 215 988
taxi.grzetic@gmail.com
Punat TAXI TONI
+385 (0)91 185 45 33
anton.karabaic@plavnik-punat.hr
TAXI LAHOR
+358 (0)91 533 12 53
lahor.servis@net.hr
Baška TAXI MILAN
+385 (0)91 254 47 53
taxi.baska@yahoo.com
TAXIROBI
+385 (0)91 185 62 06
taxirobi.1@gmail.com