Turistička zajednica otoka Krka - Događanja - Kalendar događanja

Kalendar događanja

Datum od:
do:

25.07.2017

21:00

Omišalj, Omišalj, Placa

GRATIS

25.07.2017

21:00

Omišalj, Omišalj, Mirine

GRATIS

26.07.2017

21:00

Punat, Punat, Park s anđelom

GRATIS

26.07.2017 - 26.07.2017

21:00 - 22:00

Šilo

GRATIS

26.07.2017

21:00

Vrbnik, Vrbnik, Namori

GRATIS

27.07.2017 - 27.07.2017

21:00 - 22:00

Dobrinj, Dobrinj; Klimno

GRATIS

27.07.2017 - 15.08.2017

20:30

Punat, Punat, galerija Toš

GRATIS

27.07.2017

20:00 - 23:00

Baška, Baška, Lounge bar Boneta, kamp Bunculuka

GRATIS

28.07.2017

21:00

Njivice, Njivice, Lukobran

GRATIS


2218°C - 22°C

Grad Krk

Grad Krk

Dobrinj

Dobrinj

Omišalj

Omišalj

Njivice

Njivice

Malinska

Malinska

Klimno

Klimno

Šilo

Šilo

Vrbnik

Vrbnik

Punat

Punat

Baška

Baška