Turistička zajednica otoka Krka - Događanja - Kalendar događanja

Kalendar događanja

Datum od:
do:

23.07.2017

21:00

Vrbnik, Vrbnik, Dom na Škujici

GRATIS

23.07.2017

21.00

Punat, Punat, župna crkva

GRATIS

23.07.2017

20:00 - 23:00

Baška, Baška, Hotel Corinthia, Bistro Funtana

GRATIS

23.07.2017 - 23.07.2017

21:00 - 22:00

Dobrinj, Dobrinj; centar

GRATIS

24.07.2017 - 29.07.2017

Vrbnik

Cijena:90 kn

25.07.2017

21:30

Punat, Punat, Obala

GRATIS

25.07.2017

20:00 - 23:00

Baška, Baška, Hotel Corinthia, Bistro Funtana

GRATIS

25.07.2017

21:00

Omišalj, Omišalj, Placa

GRATIS

25.07.2017

21:00

Omišalj, Omišalj, Mirine

GRATIS


95°C - 9°C

Grad Krk

Grad Krk

Dobrinj

Dobrinj

Omišalj

Omišalj

Njivice

Njivice

Malinska

Malinska

Klimno

Klimno

Šilo

Šilo

Vrbnik

Vrbnik

Punat

Punat

Baška

Baška