Turistička zajednica otoka Krka - Događanja - Kalendar događanja

Kalendar događanja

Datum od:
do:

28.07.2017

21:00

Punat

GRATIS

28.07.2017 - 28.07.2017

21:00 - 22:00

Šilo, Šilo

GRATIS

29.07.2017

16:00

Baška, Baška, Vela plaža

GRATIS

29.07.2017

21:00

Punat, Punat, Obala

GRATIS

29.07.2017 - 29.07.2017

20:00 - 02:00

Dobrinj, Dobrinj; Soline

GRATIS

30.07.2017

21:00

Punat, Stara Baška, Kamp Škrila

GRATIS

30.07.2017 - 30.07.2017

08:30 - 10:00

Dobrinj, Dobrinj; Soline

GRATIS

30.07.2017 - 30.07.2017

21:00 - 22:00

Šilo

GRATIS


2218°C - 22°C

Grad Krk

Grad Krk

Dobrinj

Dobrinj

Omišalj

Omišalj

Njivice

Njivice

Malinska

Malinska

Klimno

Klimno

Šilo

Šilo

Vrbnik

Vrbnik

Punat

Punat

Baška

Baška