Turistička zajednica otoka Krka - Događanja - Kalendar događanja

Kalendar događanja

Datum od:
do:

18.05.2018 - 12.06.2018

20:30

Punat, Punat, galerija Toš

GRATIS

18.05.2018 - 27.06.2018

Baška, Baška, Galerija "Zvonimir"

GRATIS

25.05.2018 - 01.06.2018

Grad Krk, Grad Krk, Galerija Decumanus

GRATIS

26.05.2018 - 15.06.2018

21.00

Malinska, Malinska, galerija sv. Nikole

GRATIS

28.05.2018 - 02.06.2018

Punat, Dunat, Ski -lift

GRATIS

28.05.2018 - 02.06.2018

Grad Krk

GRATIS

28.05.2018 - 03.06.2018

10:00

Omišalj, Omišalj, igralište OŠK

GRATIS

01.06.2018

19:00

Njivice, Njivice, Lukobran

GRATIS


2218°C - 22°C

Grad Krk

Grad Krk

Dobrinj

Dobrinj

Omišalj

Omišalj

Njivice

Njivice

Malinska

Malinska

Klimno

Klimno

Šilo

Šilo

Vrbnik

Vrbnik

Punat

Punat

Baška

Baška