Turistička zajednica otoka Krka - Događanja - Kalendar događanja

Kalendar događanja

Datum od:
do:

23.03.2018 - 12.04.2018

Grad Krk, Grad Krk, Galerija Decumanus

GRATIS

30.03.2018 - 29.04.2018

Grad Krk

GRATIS

30.03.2018 - 29.04.2018

Malinska

GRATIS

30.03.2018 - 29.04.2018

Vrbnik

GRATIS

30.03.2018 - 29.04.2018

Baška

GRATIS

01.04.2018

10:30 - 21:00

Baška, Baška, crkva sv. Trojice

GRATIS

02.04.2018 - 02.04.2018

10:00

Punat, Šetnica

GRATIS

02.04.2018 - 02.04.2018

19:00

Punat, Punat, župna crkva

GRATIS

02.04.2018 - 02.04.2018

20.00

Malinska, Župna crkva sv. Apolinara

GRATIS


2114°C - 21°C

Grad Krk

Grad Krk

Dobrinj

Dobrinj

Omišalj

Omišalj

Njivice

Njivice

Malinska

Malinska

Klimno

Klimno

Šilo

Šilo

Vrbnik

Vrbnik

Punat

Punat

Baška

Baška