Turistička zajednica otoka Krka - Događanja - Kalendar događanja

Kalendar događanja

Datum od:
do:

03.06.2018 - 15.09.2018

Grad Krk, Crkva sv. Kvirina

GRATIS

14.06.2018 - 10.07.2018

20:30

Punat, Punat, galerija Toš

GRATIS

15.06.2018 - 15.09.2018

Grad Krk, Otvoreno vježbalište Dražica

GRATIS

15.06.2018 - 15.09.2018

Grad Krk, Otvoreno vježbalište Dražica

GRATIS

15.06.2018 - 15.09.2018

Grad Krk, Otvoreno vježbalište Dražica

GRATIS

15.06.2018 - 15.09.2018

Grad Krk, Otvoreno vježbalište Dražica

GRATIS

15.06.2018 - 15.09.2018

Grad Krk, Otvoreno vježbalište Dražica

GRATIS

15.06.2018 - 15.09.2018

Grad Krk, Otvoreno vježbalište Dražica

GRATIS

16.06.2018 - 13.07.2018

21.00

Malinska, Malinska, galerija sv. Nikole

GRATIS

17.06.2018 - 13.07.2018

Omišalj, Omišalj, galerija Lapidarij

GRATIS


2622°C - 26°C

Grad Krk

Grad Krk

Dobrinj

Dobrinj

Omišalj

Omišalj

Njivice

Njivice

Malinska

Malinska

Klimno

Klimno

Šilo

Šilo

Vrbnik

Vrbnik

Punat

Punat

Baška

Baška