Turistička zajednica otoka Krka - Događanja - Kalendar događanja

Kalendar događanja

Datum od:
do:

02.11.2020 - 31.12.2021

Malinska

GRATIS

02.11.2020 - 31.12.2021

Malinska

GRATIS

01.01.2021 - 31.12.2021

Baška

GRATIS

01.01.2021 - 31.12.2021

Baška

GRATIS

01.01.2021 - 31.12.2021

Baška

GRATIS

01.03.2021 - 30.06.2021

Grad Krk, Sjedište Udruge Kreativni Krk (Šetalište Sv. Bernardina)

12.03.2021 - 01.04.2021

10.00 - 13.00

Grad Krk, Grad Krk, Galerija Decumanus

GRATIS

02.04.2021 - 22.04.2021

10.00 - 13.00

Grad Krk, Grad Krk, Galerija Decumanus

GRATIS

02.04.2021 - 02.04.2021

18.30 - 20.00

Grad Krk, Krčka katedrala

GRATIS

03.04.2021 - 03.04.2021

20.30 - 21.30

Grad Krk, Krčka katedrala

GRATIS


Grad Krk

Grad Krk

Dobrinj

Dobrinj

Omišalj

Omišalj

Njivice

Njivice

Malinska

Malinska

Klimno

Klimno

Šilo

Šilo

Vrbnik

Vrbnik

Punat

Punat

Baška

Baška