Turistička zajednica otoka Krka - Događanja - Kalendar događanja

Kalendar događanja

Datum od:
do:

02.11.2020 - 31.12.2021

Malinska

GRATIS

02.11.2020 - 31.12.2021

Malinska

GRATIS

01.01.2021 - 31.12.2021

Baška

GRATIS

04.01.2021

8:00 - 14:00

Malinska

GRATIS


Grad Krk

Grad Krk

Dobrinj

Dobrinj

Omišalj

Omišalj

Njivice

Njivice

Malinska

Malinska

Klimno

Klimno

Šilo

Šilo

Vrbnik

Vrbnik

Punat

Punat

Baška

Baška