Dokumenti

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OTOKA KRKA DO 2020.

Statut Turističke zajednice otoka Krka
Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice otoka Krka
Poslovnik o radu Nadzornog odbora Turističke zajednice otoka Krka
Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice otoka Krka

2018. godina

Prijedlog Programa rada s Financijskim planom za 2018.
Prijedlog Financijskog plana za 2018.
Mišljenje (suglasnost) TZ Kvarnera na Prijedlog programa rada i Financijskog plana za 2018.
Odluka o izvršenju Financijskog plana za 2018.
Financijski plan TZ otoka Krka - 30.09.2017. (Izvršenje)
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje siječanj - rujan 2017.
Izvješće o radu Nadzornog odbora za razdoblje siječanj - rujan 2017.
Izvješće o radu direktorice ureda za razdoblje siječanj - rujan 2017.
Izvještaj turističkog prometa otoka Krka za razdoblje siječanj - rujan 2017.

2017. godina

Prijedlog Financijskog plana Turističke zajednice otoka Krka za 2017. godinu
Program rada s Financijskim planom za 2017
Odluka o izvršenju financijskog plana za 2017
Mišljenje (suglasnost) TZ Kvarnera na Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2017
Troškovi ureda i Info punkta ZLR za 2017

2016. godina

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje siječanj - rujan 2016
Izvješće o radu direktorice ureda za razdoblje siječanj - rujan 2016
Financijski plan TZ otoka Krka - 30.09.2016.
Financijski izvještaj neprofitnih organizacija siječanj - rujan 2016
Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima siječanj - rujan 2016
Izmjene Financijskog plana Turističke zajednice otoka Krka za 2016. godinu
Dodatak uz izmjene Financijskog plana Turističke zajednice otoka Krka za 2016

2015. godina

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Statističko izvješće za razdoblje 1-10/15
Izvješće o Programu rada i Financijskom planu TZ otoka Krka za 1-9/15
Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu
Prijedlog Financijskog plana Turističke zajednice otoka Krka za 2016. godinu
 
Izvještaj o radu Turističkog vijeća TZ otok Krk-2015.g.
Izvješće Nadzornog odbora za 2015.g.
Financijsko izvješće za 2015.g. (završno)
Financijsko izvješće za 2015.g. (završno).xls
Odluka o izvršenju plana po Završnom računu 2015.g.
Bilanca 31.12.2015.g.
Bilješke  uz fin. izvještaje za 2015.