Sjednice turističkog vijeća

2020. godina

08. SJEDNICA TURISTIČKOG VIJEĆA TZ OTOKA KRKA

Poziv na 08. sjednicu Turističkog vijeća TZ otoka Krka
Zapisnik sa 07. sjednice Turističkog vijeća TZ otoka Krka
Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje siječanj-ožujak 2020.
Obveze JLS i TZ po izmjenama i dopunama Financijskog plana i programa rada za razdoblje 01.01. - 30.06.2020.
Izmjene i dopune Financijskog plana za razdoblje 01.01. - 31.12.2020.

07. SJEDNICA TURISTIČKOG  VIJEĆA TZ OTOKA KRKA

Poziv na 07. sjednicu Turističkog vijeća TZ otoka Krka
Neplaćene obveze prema TZ otoka Krka do 04.03.2020.
Izvještaj o izvršenom popisu imovine za 2019. godinu
Izvještaj o radu direktorice ureda za 2019. godinu (po završnom računu)
Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu
Izvještaj o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu
Prijedlog Statuta TZ otoka Krka
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (izmjene)
Pravilnik o radu ureda TZ otoka Krka (dopuna)Zapisnik sa 06. sjednice Turističkog vijeća TZ otoka Krka

Zapisnik sa 05. sjednice Turističkog vijeća TZ otoka Krka


2019. godina

05. SJEDNICA TURISTIČKOG VIJEĆA TZ OTOKA KRKA

Poziv na 05. sjednicu Turističkog vijeća TZ otoka Krka
Zapisnik sa 04. sjednice Turističkog vijeća TZ otoka Krka
Neplaćene obaveze prema TZ otoka Krka do 19.11.2019.

04. SJEDNICA TURISTIČKOG VIJEĆA TZ OTOKA KRKA

Poziv na 04. sjednicu Turističkog vijeća TZ otoka Krka
Zapisnik sa 03. sjednice Turističkog vijeća TZ otoka Krka
Neplaćene obaveze prema TZ otoka Krka do 21.10.2019.
Statistika za razdoblje siječanj - rujan 2019.
Izvješće o radu direktorice ureda za razdoblje siječanj - rujan 2019.
Financijsko izvješće TZ otoka Krka za razdoblje siječanj - rujan 2019.
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje siječanj - rujan 2019.
Troškovi ureda TZ otoka Krka i Info punkta siječanj-rujan 2019.
Financijski plan za 2020. godinu
Program rada za 2020. godinu
Interstas 2019


03. SJEDNICA TURISTIČKOG VIJEĆA TZ OTOKA KRKA

Poziv na 03. sjednicu Turističkog vijeća TZ otoka Krka
Zapisnik sa 02. sjednice Turističkog vijeća TZ otoka Krka
Neplaćene obaveze prema TZ otoka Krka do 24.07.2019.
Statistika za razdoblje siječanj - lipanj 2019.
Financijsko izvješće TZ otoka Krka za razdoblje 01.01. - 30.06.2019.
Bilješke uz financijsko izvješće 01.01. - 30.06.2019.
Analitička bruto bilanca po vrstama usluga 01.01. - 30.06.2019. 
Troškovi ureda TZ otoka Krka i Info punkta 01.01. - 30.06.2019.
Financijski izvještaj neprofitnih organizacija 01.01. - 30.06.2019.02. SJEDNICA TURISTIČKOG VIJEĆA TZ OTOKA KRKA

Poziv na 02. sjednicu Turističkog vijeća TZ otoka Krka
Zapisnik sa 01. sjednice Turističkog vijeća TZ otoka Krka
Izvještaj kampanje Krk Bike Story 2019
Izvještaj kampanje Krk Food Fest 2019 (objave)
Teme novog broja Puneštrice srpanj/2019
Neplaćene obaveze prema TZ otoka Krka do 04.06.2019.


01. SJEDNICA TURISTIČKOG VIJEĆA TZ OTOKA KRKA

Poziv na 01. sjednicu Turističkog vijeća TZ otoka Krka
Zapisnik sa 22. sjednice Turističkog vijeća TZ otoka Krka
Financijsko izvješće TZ otoka Krka za razdoblje 01.01. - 31.12.2018.
Bilješke uz financijsko izvješće - 2018.
Troškovi ureda i Info punkta - 2018.
Izvješće o izvršenju programa za 2018. godinu 
Završni račun 2018
Popis robe na zalihi na dan 31.12.2018.
Sitni inventar 2018.
Inventurna lista osnovnih sredstava 2018.
Bilanca 2018.
Zapisnik komisije za popis imovine 2018.


2018. godina

20. Sjednica turističkog vijeća TZ otoka Krka

Poziv na 20. sjednicu Turističkog vijeća TZ otoka Krka
Zapisnik sa 19. sjednice Turističkog vijeća TZ otoka Krka
Neplaćene obveze prema TZ otoka Krka do 24.07.2018.g.
Izvješće NO TZ otoka Krka o obavljenom nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja ,izvršenju i provedbi programa rada te financijskog plana zajednice za razdoblje siječanj-lipanj 2018.
Financijsko izvješće TZ otoka Krka za razdoblje 01.01.-30.6.2018.
Bilješke uz financijsko izvješće
Bilanca
Fakturirani nerealizirani prihodi do 30.06.2018.g
Ostvareni turistički promet na području otoka Krka u LIPNJU i u razdoblju SIJEČANJ - LIPANJ 2018.
Izvješće Neprofitna organizacija TZ otoka Krka

Zapisnik sa 18. sjednice Turističkog vijeća (20.02.2018.)  
Zapisnik sa 19. sjednice Turističkog vijeća (25.04.2018.) 

2017. godina

Zapisnik sa 15. sjednice Turističkog vijeća (20.02.2017.)
Zapisnik sa 16. sjednice Turističkog vijeća (27.06.2017.)
Zapisnik sa 17. sjednice Turističkog vijeća (24.10.2017.)

2016. godina

Zapisnik sa 10. sjednice Turističkog vijeća (30.05.2016.)
Zapisnik sa 11. sjednice Turističkog vijeća (25.07.2016.)
Zapisnik sa 12. sjednice Turističkog vijeća (05.10.2016.)