Sjednice skupštine

2019. godina

2. SJEDNICA SKUPŠTINE TZ OTOKA KRKA
Poziv na 02. sjednicu Skupštine
Zapisnik sa 01. sjednice Skupštine
Izvještaj o izvršenju programa za 2018. godinu
Izvještaj o radu Turističkog vijeća za 2018. godinu
Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu
Bilanca 2018 (po završnom računu)
Odluka o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu (po završnom računu)
Zapisnik sa sastanka (obrazloženje)


1. SJEDNICA SKUPŠTINE TZ OTOKA KRKA
Poziv na 01. sjednicu Skupštine

2018. godina

9. SJEDNICA SKUPŠTINE TZ OTOKA KRKA
Poziv na 09. sjednicu Skupštine
Zapisnik sa 08. sjednice Skupštine
Izvješće o turističkom prometu otoka Krka za razdoblje siječanj-rujan 2018.
Izvješće o radu direktorice ureda za razdoblje siječanj-rujan 2018.
Financijski plan TZ otoka Krka - 30.09.2018. (Izvršenje)
Troškovi ureda i Info punkta za 2018. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan 2018. godinu
Izvješće o radu Nadzornog odbora za razdoblje siječanj-rujan 2018. godine
Prijedlog Programa rada s Financijskim planom za 2019. godinu
Prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu
Troškovi ureda i Info punkta za 2019. godinu
Odluka o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu

8. SJEDNICA SKUPŠTINE TZ OTOKA KRKA
Poziv na 08. sjednicu Skupštine 
Zapisnik sa 07. sjednice Skupštine
Izvještaj o radu Turističkog vijeća za 2017. godinu
Financijski plan TZ otoka Krka - 31.12.2017. (Izvršenje)
Izvještaj o izvršenju programa za 2017. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu
Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu
Odluka o izvršenju Financijskog plana za 2017. godinu (po završnom računu)
Bruto bilanca (ured)
Bruto bilanca (Info punkt ZLR)
Financijski izvještaj neprofitnih organizacija TZ otoka Krka  2017.g.

2016. godina

Poziv na 4. sjednicu Skupštine 06.04.2016.g.
Poziv na 3. sjednicu Skupštine
Zapisnik sa 3.Skupštine 15.12.2015.g.
Zapisnik sa 2. sjednice Skupštine